تاج محل

یکی از مناطقی که همه ما می دانیم که درهند قرار دارد و شاید بارها اسم این محل به گوشمان رسیده است تاج محل می باشد .این محل یکی از با شکوه ترین آرامگاه در تاج محل قرار دارد که مربوط به همسر ایرانی تبار پنجمین امپراتور گورکانی است که در تاج محل قرار داد.

نقشه گوگل

تور هندوستان ( نوروز 1402)

۳ فروردین
۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۶ روز

تور دور هندوستان ( نوروز 1402 )

۳ فروردین
۶۴/۹۹۰/۰۰۰
۱۲ روزه

هندوستان ( دهلی – آگرا- جیپور )

۲ اسفند
۲۷/۹۸۰/۰۰۰
۸ روزه

تورهندوستان

سه شنبه ها و جمعه ها
۲۴/۹۹۰/۰۰۰
۸روزه
ماهان